Publications

 • Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families

  Read more

 • Governing for sustainability

  Read more

 • Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune

  Read more

 • Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

  Read more

 • Implementering av velferdsteknologi

  Read more

 • Arbeidsinnvandrerfamilier og brukervennlighet i kommunale tjenester

  Read more

 • Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

  Read more

 • Itslearning: Mangfold og ensretting

  Read more

 • Strange Heaven - The Social Implications of Nikola's Case

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • ;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • Encounters between Polish migrant families and public services in Norway

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?

  Read more

 • Stavanger kommunes forsøk med utvidet trygghetspakke

  Read more

 • Work migrants, notions of gender and gender equality

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Bedre komfortrullestoler for brukere og hjelpere

  Read more

 • Work migrant families: Encounters and its opposite

  Read more

 • Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner.

  Read more

 • ;Samfunnsmessige konsekvensar av tryggingstiltak hjå transportørar

  Read more

 • Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester

  Read more

 • Electronic indiividual plans - serving the person or the ideology

  Read more

 • Evaluation of comprehensive security systems for public transport – a methodological approach

  Read more

 • Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland

  Read more

 • Work migration and welfare regimes

  Read more

 • Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi

  Read more

 • Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling

  Read more

 • Arbeidstidsordninger i Statoil. De ansattes erfaringer med skiftordninger med fokus på forskjøvne skift

  Read more

 • Privacy and technology

  Read more

 • Evaluering av samkjøring i Bergen og Oslo

  Read more

 • Evaluering av to samkjøringspiloter

  Read more

 • Greit med overvåking av veiene?

  Read more

 • Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler?

  Read more

 • Handlingsrommet for personvern og trafikk – Hvor går grensene?

  Read more

 • Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?

  Read more

 • Evaluering av ung mediemakt

  Read more

 • Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet - hvor går grensene?

  Read more

 • Holdninger til trafikksikkerhet blant unge på Jæren

  Read more

 • Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet

  Read more

 • Kompetanse og aktivitet. En gjennomgang av aktivitetsmidler til barn og ungdom fordelt via særforbundene

  Read more

 • Working hours and work-life balance among Norwegian physicians working at hospitals

  Read more

 • Innføring i bedriftsøkonomiske emner - Evaluering av kurs holdt av Høgskolen i Stavanger for norske hotellansatte skoleåret 2000 - 2001

  Read more

 • Behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune - vurdering av faktorer som påvirker etterspørsel

  Read more

 • Technological knowledge base as user`s power in negotiating ICT-systems

  Read more

 • Innføring aav ny teknologi i ein organisasjon: organisasjonsform, posisjonar og teknologiforståing

  Read more

 • Informasjonsnettverk og regional utvikling. Sluttrapport.

  Read more

 • Rusmiddelpolitikk i arbeidslivet. Sammendragsrapport

  Read more

 • Norske bedrifters rusmiddelpolitikk

  Read more

 • Omorganisering av videregående skoler i Sandnes - en evaluering

  Read more

 • Evaluering av ny arbeidstidsordning

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no