Publications

 • Norway Pumps & Pipes as an innovation platform

  Read more

 • Naboens verktøykasse tas nå i bruk

  Read more

 • 65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi

  Read more

 • Pumps & Pipes Norway

  Read more

 • Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke?

  Read more

 • Data science in oil & gas and medicine; similar challenges – different approaches

  Read more

 • Brønn og Blod - Olje møter helse

  Read more

 • Milliardpotensiale i teknologioverføring

  Read more

 • Prosjektverktøy for risikovurdering

  Read more

 • A Deep Learning Approach to Semantic Segmentation of Epidermal Tissue in Whole Slide Histopathological Images

  Read more

 • Virtual staining simulator for computational pathology method development

  Read more

 • Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – Cross-industry collaboration

  Read more

 • Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter

  Read more

 • Technology Transfer: Driver for Innovation and Value Creation

  Read more

 • Innovasjon på tvers av sektorer

  Read more

 • I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – transfer of technology between oil & gas and medicine

  Read more

 • Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes – The story so far

  Read more

 • From increased oil recovery to increased heart recovery: Computer models for non-invasive diagnostics

  Read more

 • Norway Pumps & Pipes

  Read more

 • Pumps & Pipes; Similar challenges – different approaches

  Read more

 • Pumps & Pipes – en plattform for teknologiutveksling mellom industrier

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no