Publications

 • Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet,

  Read more

 • Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

  Read more

 • Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

  Read more

 • Samarbeid mellom NAV og skolesektoren om å hindre frafall fra videregående skole

  Read more

 • Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

  Read more

 • Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet

  Read more

 • En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen

  Read more

 • «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen

  Read more

 • Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. . .

  Read more

 • Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv

  Read more

 • Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?

  Read more

 • Sammen så veie vi flere tonn. Evaluering av prosjektet «Sats på skulen – snu Sogn»

  Read more

 • Evaluering av rusomsorgen i Eigersund

  Read more

 • Scenarier 2029 - Ungdom i skole og arbeidsmarked

  Read more

 • Spesialundervisning - drivere og dilemma

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no