Publications

 • Environmental risk assessment of alkylphenols from offshore produced water on fish reproduction

  Read more

 • Vurdering av resultat fra blåskjellovervåking utenfor deponi i Horten

  Read more

 • RKU Nordsjøen – Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

  Read more

 • Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter

  Read more

 • BioSea - JIP - Developing a Biomonitoring Tool for the Offshore Petroleum Industry: The Transfer of Noth Sea knowledge to The Arctic Barents Sea

  Read more

 • Risk Assessment of reproductive effects of alkyl phenols in produced water on fish stocks in the North Sea.

  Read more

 • Tildekking av forurenset sjøbunn med leire. Sluttrapport fra pilotprosjekt i Bjørvika

  Read more

 • Langtidslagring av blåskjell

  Read more

 • Environmental Impact Factor evaluations for selected installations in the Danish sector of the North Sea

  Read more

 • EIF beregninger for Sleipner A og T desember 2004 med utslippsregime for basecase og for utslippsreduserende tiltak.

  Read more

 • Presentation of results from EIF simulations of Dan f using the MEMW simulation tool

  Read more

 • Risk Assessment of reproductive effects of alkyl phenols in produced water on fish stocks in the North Sea

  Read more

 • Statfjord Late Life - environmental assessment of produced water

  Read more

 • UKOAA phase III - characterisation of Beryl, Brent A, Brent S, Clyde and Miller Cutting piles through field work, laboratory studies and chemical analysis

  Read more

 • Delrapport 1: Bjørvikapiloten

  Read more

 • Water Column Survey 2003 (WCS 2003) - Analyses report from RF-Akvamiljø

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no