Publications

 • I samme båt eller på hvert sitt nes?

  Read more

 • Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting

  Read more

 • Forskerblikk på politikk og samfunn

  Read more

 • Olje og fisk, fiskerperspektiver fra kystsamfunn

  Read more

 • Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet

  Read more

 • Media as the missing link?

  Read more

 • Mediatization and Political Agenda-Setting: Changing Issue Priorities?

  Read more

 • Mediatization and Political Agenda Setting: Changing Issue Priorities?

  Read more

 • Styrer mediene politikerne?

  Read more

 • Political Agenda Setting as Mediatized Politics? Media–Politics Interactions from a Party and Issue Competition Perspective

  Read more

 • IRIS-rapport knuser OPS-myter

  Read more

 • Regional innovasjon Funn fra forskningen 2005 - 2012

  Read more

 • Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei? En kunnskapsoppsummering

  Read more

 • Det norske regionparadokset: regionalt balansert innovasjonsmønster

  Read more

 • Who gets in the news?

  Read more

 • Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene

  Read more

 • Media visibility of political parties

  Read more

 • So What, Why Not and What Now? Agenda-Setting and the Concept of Media Influence on Politics

  Read more

 • So What, Why Not and What Now? Agenda-Setting and the Concept of Media Influence on Politics

  Read more

 • Mediatization and the media’s political agenda-setting influence

  Read more

 • The Power of the Opposition

  Read more

 • Litteratur og data på pillebruk blant unge

  Read more

 • Making and shaking government? The Danish People’s Party as parliamentary support party and political agenda-setter

  Read more

 • Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon

  Read more

 • When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda-setting

  Read more

 • Evaluering av Osloregionens Europakontor

  Read more

 • Attack and Defend! Explaining Party Responses to News,

  Read more

 • Varieties of Democracy: Interest Groups and Corporatist Committees in Scandinavian Policy Making

  Read more

 • An analysis of attitued and driving behavious among young drivers

  Read more

 • En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk

  Read more

 • Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk

  Read more

 • Ungtrafikk. Resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy

  Read more

 • Norwegian Organizations, Political Contacts and Influence

  Read more

 • Influence on the storting agenda through representation and agenda setting 1985-2001

  Read more

 • Reisevaneanalyser av storbyområdet på Nord-Jæren

  Read more

 • Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus

  Read more

 • Dokumentasjonsnotat RVU 2005

  Read more

 • Sesongvariasjoner i Stavangerregionens reisevaner 2005. RVU Sommerrapport

  Read more

 • Reisevaner i Stavangerregionen 1998-2005. RVU Hovedrapport

  Read more

 • Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005

  Read more

 • Evaluering av friere brukervalg i Eide kommunes hjemmehjelptjeneste

  Read more

 • Parti, velgere, media og politikk. Innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom respresentasjon og agendasetting 1985 - 2001

  Read more

 • Behovet for barnehageplasser i Stavanger kommune - vurdering av faktorer som påvirker etterspørsel

  Read more

 • Den nye arbeidsplassen

  Read more

 • Den nye arbeidsplassen

  Read more

 • Norwegian Corporatism in Decline? Preliminary results from the Norwegian organisation survey 2005

  Read more

 • Makroøkonomisk analyse for Sparebank 1 SR-Bank

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no