Publications

 • Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring

  Read more

 • Undersøkelse av legionellaforekomst i dusjanleggene ved KNM Harald Hårfagre

  Read more

 • Innovasjonsfremmende kommunikasjon – Et nødvendig virkemiddel i VRI

  Read more

 • Legionella i kommunale dusjanlegg. Vurdering av metoder for å forebygge smitte av mennesker. Forprosjekt.

  Read more

 • Mikrobiell oljenedbryting i marine arktiske strøk. Litteraturstudium for å kunne legge opp forsøksstrategi for kartlegging av det oljenedbr. potensial i Barentshavet

  Read more

 • Antibiotikaresistens hos bakterier som tilsettes næringsmidler

  Read more

 • Mikroorganismer og gasser i bioavfall tilsatt Green Viking - luktfjerningsvæske for matavfall

  Read more

 • Mikroorganismer og gasser i bioavfall. Hvilke, hvor mye og hvor farlig? En arbeidsmiljøundersøkelse

  Read more

 • Kvalitetsgjennomgang ved DSH

  Read more

 • Biodegradability of organic chemicals at anaerobic, marine conditions. Development of a standard test for

  Read more

 • Legemidler på avveier- sammendragssrapport

  Read more

 • Legemidler på avveier - statusrapport (september 1996)

  Read more

 • Luktproblemer ved bruk av "kompostainere". Utprøving av nitrat som luktfjerner.

  Read more

 • Opplysninger som skal deklareres i henhold til forskrift om mikrobiologiske produkter

  Read more

 • Verdisetting av miljøkonsekvenser av avfallsdeponering og kompostering - metodeutprøving

  Read more

 • Classification of Fish-Pathogenic Vibrios Based on Comparative 16S rRNA Analysis

  Read more

 • Bioremediation after oil spills in marine artic environmentals potentials

  Read more

 • Innsamlingsdunker for organisk avfall. Sammenligning for å bestemme hvilke som gir minst luktsjenanse

  Read more

 • Evaluering av metoder for vannbehandling ved trykktesting av rørledning

  Read more

 • RUTH Microbiological Methods

  Read more

 • Kildesortering av organisk husholdningsavfall. Intervjuund. for å komme frem til tiltak som vil gjøre ordningen mer tilfredstillende for brukerne

  Read more

 • Biocide treatment of injection water - The impact of a representative biocide that is widely used in the North Sea

  Read more

 • Environmental concerns about the use of bioremediation products for oil spill clean-up

  Read more

 • Classification of fish-pathogenic vibrios by 16S rRNA analysis,

  Read more

 • Bakterier som bryter ned olje.Utprøving av produkter med slike bakterier for å kunne vurdere anvendeligheten til strandrensing etter oljesøl.DEL C-Innh.i og bruksanvisn.for prod.

  Read more

 • Deminex Polymer Flooding Research Project, Glucan WLF Polymer, A stability study of its applicability for polymer flooding at North Sea reservoir conditions

  Read more

 • Fra kaos til orden i vibriose-bakteriene

  Read more

 • Products aimed at biodegradation of petroleum hydrocarbons, Testing of their potential for clean-up of oilcontaminated, marine beach sand

  Read more

 • Bruk av biosurfaktanter som emulgatorer i industrien

  Read more

 • Biosurfaktantar til bruk i oljeindustrien - 1991

  Read more

 • Bakterier som bryter ned olje. Utprøving av produkter med slike bakterier for å kunne vurdere anvendeligheten til strandrensing etter oljesøl

  Read more

 • Stress hos oppdrettsfisk. Orientering om fysiologiske virkninger for å kunne

  Read more

 • Evaluation of gel systems for high temperatures - A litterature review

  Read more

 • Biosurfaktanter som emulgatorer. Litteraturstudium for å kunne vurdere det industrielle potensial

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no