Publications

 • Public attitudes toward aquaculture: An Irish and Norwegian comparative study

  Read more

 • HILLEVÅG - En sosiokulturell stedsanalyse

  Read more

 • Eit fuktig såpestykke

  Read more

 • When old art becomes smart

  Read more

 • Foten innanfor? - evaluering av aspirantordninga i Kulturrådet

  Read more

 • UNGLY - Nettverk for lyse hoder

  Read more

 • Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

  Read more

 • Myten om polske arbeidstakere

  Read more

 • Det «multifunksjonelle» kulturlivet; regionen som vil gjøre seg attraktiv

  Read more

 • Polish work migrant families in municipalities in Western Norway 

  Read more

 • Arbeidsinnvandrerfamilier og brukervennlighet i kommunale tjenester

  Read more

 • Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass

  Read more

 • The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

  Read more

 • Høg kultur – låg status

  Read more

 • Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta sit meir aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar.

  Read more

 • Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen

  Read more

 • Opplevingar av Stavanger si nære historie: Dag, Inger, Ellinor og Sjur fortel

  Read more

 • Derfor kranglar dei om gatekunst

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • Kunstkritikarar i Noreg i dag

  Read more

 • Kva har olja gjort med oss? Kulturelle preferansar og sosiale forskjellar

  Read more

 • Kvalitetsforståingar i kritikarstanden

  Read more

 • Inclusive workplaces: building sites for identity construction

  Read more

 • Encounters between Polish migrant families and public services in Norway

  Read more

 • Snobb er et ord med sterk negativ klang. Hvilken risiko er det i snobbing?

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger

  Read more

 • Synet på de rike og rikdommen

  Read more

 • Synlige og skjulte skiller i oljehovedstadens arkitektur

  Read more

 • Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene

  Read more

 • Betrakningar av biletkunst

  Read more

 • Frå trongt til travelt - to generasjonar frå Stavanger fortel

  Read more

 • Vegen mot eit estetisk hegemoni - nordmenn sine forhold til heimeinnreiing

  Read more

 • Sømløse og friksjonsfrie klassereiser

  Read more

 • Rapport frå oppkomlinganes by

  Read more

 • Folk om forskjellar mellom folk : Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar

  Read more

 • Slik møtes polsk og norsk kultur

  Read more

 • Fra stagnasjon, via vekst til rikdom

  Read more

 • Work migrants, notions of gender and gender equality

  Read more

 • Skolevalg, meningsmålinger og Kihls fasit

  Read more

 • Se hva velgerne dine mener Listhaug

  Read more

 • Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

  Read more

 • Food security and trade: reconciling discourses in the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization

  Read more

 • Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?

  Read more

 • Olje og fisk, fiskerperspektiver fra kystsamfunn

  Read more

 • Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet?

  Read more

 • ;Culture and organizational design as co-constituting dynamics

  Read more

 • Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkes ordning

  Read more

 • Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal

  Read more

 • From a practical to an aesthetic rationale – how Norwegians relate to home interior

  Read more

 • Food Security and Trade: Contested Ideas in Four International Organizations

  Read more

 • Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning

  Read more

 • Homeownership and Symbolic Boundaries: Exclusion of Disadvantaged Non-homeowners in the Homeowner Nation of Norway

  Read more

 • Styrer mediene politikerne?

  Read more

 • How rapid capital growth creates new repertoires for cultural and symbolic boundary-work

  Read more

 • Sømløse og friksjonsfrie klassereiser

  Read more

 • Rusbrukere vil ut av dårlig selskap

  Read more

 • The global trade agenda

  Read more

 • Mediatization and the media’s political agenda-setting influence

  Read more

 • In Culture We Trust: Beliefs in culture as an instrument for development in the Stavanger region

  Read more

 • Telling Others How You Live—Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation

  Read more

 • "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

  Read more

 • Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk

  Read more

 • European Capitals of Culture: Elitism or Inclusion? The Case of Stavanger2008

  Read more

 • Outsiders? A Sociological study of young Norwegian artists with minority background

  Read more

 • United Nations - European Union co-operation in aid, Relief and Reconstruction. The Haiti Case

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no