Publications

 • Regulering og standardisering av IKT-sikkerhet i kraftsektoren – holdninger, fordeler og ulemper

  Read more

 • Risikostyring på tvers av bransjer

  Read more

 • Risk management across sectors: System characteristics and scope of action

  Read more

 • Agriculture into the future: New technology, new organisation and new occupational health and safety risks?

  Read more

 • An empirical exploration of the presence of HRO safety principles across the health care sector and construction industry in Norway

  Read more

 • Making occupational health and safety training relevant for farmers: Evaluation of an introductory course in occupational health and safety in Norway

  Read more

 • RNNP 2017 - Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

  Read more

 • Iskast/isnedfall fra vindturbiner

  Read more

 • Digitalisering i petroleumsnæringen - Utviklingstrender, kunnskap og forslag til tiltak

  Read more

 • Trafikksikkerhetsstyring i virksomheter som del av HMS-styringen

  Read more

 • Unge sjåførers læring

  Read more

 • Hvordan tilnærme seg sannsynlighetsangivelse for branner i tunge kjøretøy i vegtunneler?

  Read more

 • Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager – offshore og landanlegg

  Read more

 • An active transition from offshore work to family life: Activities that may impact recovery

  Read more

 • Exploring the benefits of cloud services and accountability tools from a competitiveness and return on investment perspective

  Read more

 • Cybersikkerhet en samfunnsverdi vi alle må beskytte

  Read more

 • Translation of a safety culture training program from one industry context to another

  Read more

 • An empirical exploration of the presence of HRO safety principles across the health care sector and construction industry in Norway

  Read more

 • Mulighetsstudie - Evakueringsrom

  Read more

 • Power, trust and robustness – the politicization of HSE in the Norwegian petroleum regime

  Read more

 • Mulighetsstudie - Roadrunner

  Read more

 • Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

  Read more

 • Division of Cyber Safety and Security Responsibilities Between Control System Owners and Suppliers

  Read more

 • Skiftarbeid og helse - ansattes erfaringer med blokkarbeidstid

  Read more

 • Translation of the sociotechnical approach to risk regulation in Norway, Finland and France

  Read more

 • Datasvindel i næringslivet: Vi er blitt mer sårbare

  Read more

 • Perspektiver på Samfunnssikkerhet

  Read more

 • Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket

  Read more

 • RNNP-2015 Hovedrapport, Risikonivå i Norsk Petroleums sektor.

  Read more

 • Sikkerhetskultur i energinæringen – hva er status? Resultater fra kartlegging i februar 2016, refleksjoner rundt funn og veien videre

  Read more

 • Self Reported Recovery from 2-week 12-Hour Shift Work Schedules: A 14-Day Follow-up

  Read more

 • Crisis management considerations and designs in cold climate areas

  Read more

 • Sikkerhetskultur – Finnes det?

  Read more

 • Food security and trade: reconciling discourses in the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization

  Read more

 • Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?

  Read more

 • Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway

  Read more

 • Trafikksikkerhetspotensialet i Norsk Standard NS/ISO 39001

  Read more

 • ;Samfunnsmessige konsekvensar av tryggingstiltak hjå transportørar

  Read more

 • Risk factors for occupational injuries among Norwegian farmers - does organisational safety matter?

  Read more

 • Evaluation of comprehensive security systems for public transport – a methodological approach

  Read more

 • Emergent risk and new technologies

  Read more

 • Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  Read more

 • Hvordan er tunneldesign tilrettelagt for å ivareta redning i forbindelse med store branner?

  Read more

 • Neuroendocrine recovery after 2‑week 12‑h day and night shifts: an 11‑day follow‑up

  Read more

 • Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP 2013). Spørreskjemakartleggingen Offshore-innretninger TRANSOCEAN Barents

  Read more

 • Risikonivå Norsk Petroleum RNNP 2013. Spørreskjemakartleggingen Landanlegg SLAGENTANGEN

  Read more

 • Bønders arbeidstid og skaderisiko

  Read more

 • Knowledge Management and Safety Compliance in a High-Risk Distributed Organizational System

  Read more

 • Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway

  Read more

 • Knowledge sharing in a complex organization: Antecedents and safety effects

  Read more

 • Knowledge exchange and learning from failures in distributed environments: The role of contractor relationship management and work characteristics

  Read more

 • Legionella pneumophila in municipal shower systems – Surveillance as part of risk management

  Read more

 • TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

  Read more

 • Automation systems and work process safety: assessing the significance of human and organizational factors in offshore drilling automation

  Read more

 • Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for skadeforebygging i bygg og anlegg

  Read more

 • Privacy and technology

  Read more

 • Drilling Automation: Potential for Human Error

  Read more

 • Potentials for cost Reduction for Geothermal Well Construction in view of Various Drilling Technologies and Automation Opportunities

  Read more

 • Samfunnssikkerhet - forsøk på en begrepsfesting

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no