Publications

 • Målbilde SUS 2023 OU - Begrenset deskstudie

  Read more

 • Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families

  Read more

 • UNGLY - Nettverk for lyse hoder

  Read more

 • Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

  Read more

 • Implementering av velferdsteknologi

  Read more

 • Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

  Read more

 • Mineral Dissolution and Precipitation Rate Laws Predicted from Reactive Pore Scale Simulations

  Read more

 • Interorganisatorisk samordning i staten: En analyse av «Bolig for velferd»

  Read more

 • Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta sit meir aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar.

  Read more

 • Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Strange Heaven - The Social Implications of Nikola's Case

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • ;Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

  Read more

 • Stavanger kommunes forsøk med utvidet trygghetspakke

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • Offentlige lederes holdninger som potensial for innovasjon

  Read more

 • Towards causally cohesive genotype–

  Read more

 • Bedre komfortrullestoler for brukere og hjelpere

  Read more

 • Samhandling brøyter vei for kommunereform - Behov for superrådmenn

  Read more

 • Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Referat og refleksjoner.

  Read more

 • Frå tronge til travle tider

  Read more

 • Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

  Read more

 • Municipal responses to coordination reform in Norway

  Read more

 • Patient flow as a governing lean technology

  Read more

 • Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester

  Read more

 • The formation of “managementhood” in a psychiatric hospital

  Read more

 • Media as the missing link?

  Read more

 • Work migration and welfare regimes

  Read more

 • Hybridens siste dans? Sykehusreformen

  Read more

 • Outsiders? A Sociological Study of Norwegian Artists with Minority Background

  Read more

 • Homeownership and Symbolic Boundaries: Exclusion of Disadvantaged Non-homeowners in the Homeowner Nation of Norway

  Read more

 • Interorganisatorisk kompleksitet og tidlig innsats overfor barn og unge i kommunal sektor: En beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltaksområder med utgangspunkt i Gjesdal kommune

  Read more

 • Ungdom i Sandnes 2010-2013

  Read more

 • Barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere - Stavanger kommunes behov frem mot 2030

  Read more

 • Ryktet forteller hvor du bor -

  Read more

 • Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi

  Read more

 • Privacy and technology

  Read more

 • Realisering av en visjon om et mobbefritt oppvekstmiljø for barn og unge

  Read more

 • Manifestering av Manifestet om prosess og tiltak i manifest mot mobbing 2002-2004. Andre delrapport

  Read more

 • Status og utfordinger for Sunnhordaland

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no