IMG_3008
Photo: IRIS

TEKNOLOGILØFT BORING OG BRØNN

The motivation for this seminar is to bring together people from the industry to share ideas and plans on how to efficiently develop and qualify new drilling and bring it to the market. (The seminar is held in Norwegian).

TEKNOLOGILØFT BORING OG BRØNN 24. mars 2015
 

Program:

Norsk sokkel i endring – nye løsninger må tas i bruk v/ Ingrid Sølvberg - OD
Teknologiutvikling innen boring og brønn v/ Erlend Vefring - IRIS
Hvor er nytenkningen? v/Roy Ruså - Petoro
P&A and Slot Recovery v/ Halvor Kjørholt - Statoil
Fast Tracking - en utmerket teknologiløfter v/ Arild Austigard - Robotic Drilling Systems
Continuous Motion Rig - Morgendagens boreteknologi v/ Odd Skjærseth - West Group
Technology boost - Virtual Arena v/ Helga Gjeraldstveit - IRIS

 
TEKST