Back%20knapp%20web
HeadingWeb%20Publications
hstrek-web
Bergsgard, N.A. og T. Danielsen (2012): Når veien er målet – en evaluering av Stifinner’n.
Rapport IRIS – 2012/062. http://www.iris.no/publications/414551636/2012-062
 
Bergsgard, N.A., S. Fjær, S.I. Nødland og B. Ravneberg (2010): Sivilt rusarbeid – mellom statlig styring og økende mangfold. Rapport IRIS – 2010/063. http://www.iris.no/publications/414551636/2010-063
 
Rommetvedt, H., G. Thesen, P.M. Christiansen and A.S. Nørgaard (2013): Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway, 1980-2005. Comparative Political Studies, 46 (4), 457-485. http://cps.sagepub.com/content/46/4/457.abstract
 
Rommetvedt, H. (2011): Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen. 2nd ed. Bergen: Fagbokforlaget. https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245011081
 
Rommetvedt, H. (2005): Norway: Resources Count, But Votes Decide? From Neo-corporatist Representation to Neo-pluralist Parliamentarism. West European Politics, 28 (4), 740-763. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402380500216674
 
Vassenden, A. (2014): Homeownership and symbolic boundaries. Exclusion of disadvantaged non-homeowners in the homeowner nation of Norway. Housing Studies, Vol. 29(6):760-780. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02673037.2014.898249
 
Vassenden, A., N.A. Bergsgard og Chr. Bratt (2013): Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere. Rapport IRIS – 2013/206. http://www.iris.no/publications/414551636/2013-206
 
Vassenden, A. and T. Lie (2013): Telling Others How You Live – Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation. Symbolic Interaction, Vol. 36(1):78–98. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/symb.48/full
 
Vassenden, A. and M. Andersson (2011): Whiteness, non-whiteness and ’faith information control’: religion among young people in Grønland, Oslo. Ethnic and Racial Studies, Vol. 34(4):574–593. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2010.511239
 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no