LEKNES, EINAR

Position:Senior Vice President, Sosial Science
Email:eile@norceresearch.no
Phone:(+47) 51 87 51 31
Research group:IRIS - Social Science, Management
Office:Stavanger

About Einar

Einar Leknes is dr.ing (NTNU) and holds a position as Senior Vice President at IRIS Social Science. He has more than twenty years of experience from IRIS and Rogaland Research both as senior researcher, head of research and research director. Leknes has carried out research in many fields among others impact assessment, town and regional development, municipal and regional planning, public governance and decision-making.

Articles (Tidsskriftartikler)

When the oil and fishing industries live side by side
Forvaltingsreforma og fylkessamferdslefeltet: frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk
Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal
Det norske regionparadokset: regionalt balansert innovasjonsmønster
Europeanisation of regional policy making: a Boolean analysis of Norwegian counties’ participation in the EU’s Interreg programme

Conferences (Konferanser)

Evaluering av byregionprogrammet. Survey 2017
Interkommunalt samarbeid: kommunenes kinderegg?
Foreløpige funn fra evalueringen av Byregionprogrammet
Geografi, samhørighet og kommunegrenser
Perspektiver og dilemmaer, Kommunestrukturspørsmålet i Rennesøy

Doctor thesis (Doktoravhandlinger)

Målstyring, regelfølging og forhandlinger

Reports (Rapporter)

Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Forskerblikk på politikk og samfunn
Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene
Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer

Work notes (Arbeidsnotater)

Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling i næringslivet
Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon
Nordland Fylkeskommunes internasjonale engasjement
Regionaliseringsprosesser i Stavangerregionen
Utviklingen av en byregion rundt Haugesund
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no