KJESTVEIT, KARI

Position:Research Scientist
Email:Kari.Kjestveit@iris.no
Phone:(+47) 51 87 51 23
Research group:Work and Safety
Office:Stavanger
CV:Download CV (PDF file)

About Kari

Kjestveit holds a degree in Resilience Management. She also has extensive experience of research in safety and working environment, both from petroleum, building / construction and agriculture. Currently working as a research fellow Kjestveit in risk management and societal safety at the University of Stavanger, but she holds a part-time position at IRIS.

Reports (Rapporter)

Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket
Forskerblikk på politikk og samfunn
Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for skadeforebygging i bygg og anlegg
RNNP-2011Hovedrapport, Risikonivå i Norsk Petroleums sektor.
Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no