Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremoverGenerasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover28.08.2018En nyere studie konkluderer med at det blir økning i antall nyansettelser i olje- og gass relatert næring de kommende årene.SocietyRead more
Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønderKurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder20.08.2018I en artikkel i tidsskriftet Safety Science evaluerer forskerne Kari Anne Holte (IRIS) og Gro Follo (Ruralis) HMS-kurset rettet mot norske bønder. Studien viser at kursdesignet bør endres slik at det bedre passer bøndenes praktiske virkelighet.SocietyRead more
Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSAHilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA03.08.2018Forskningsleder i IRIS Samfunnsforskning, Hilmar Rommetvedt har blitt valgt inn i styret (Executive Committee) til IPSA som er verdensorganisasjonen for statsvitere. SocietyRead more
Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyseHillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse22.06.2018På oppdrag fra Stavanger kommune har IRIS i samarbeid med Universitetet i Stavanger gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse av Hillevåg. Rapporten belyser utfordringer og muligheter i levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka. Forskerne i IRIS gir deres anbefalinger for fremtidig utvikling av området. SocietyRead more
Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?20.06.2018Inntreden i arbeidslivet er mindre strømlinjeformet enn hva forventningene kan tilsi. Studien har sett på bedrifters holdninger til inkludering av de unge og samarbeidet mellom NAV og næringslivet. SocietyRead more
Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt? Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt?
Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt? 04.06.2018​​​​​​Einar Leknes la frem funn fra IRIS Samfunnsforskning og NIBRs evaluering av KMDs storsatsing "Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018)" på avslutningskonferansen i Kristiansand, 30.mai. SocietyRead more
Ti år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstadTi år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstad
Ti år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstad28.05.2018Uventa positive holdninger til at Stavanger ble kulturhovedstad i 2008, sier forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved IRISSocietyRead more
Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasserMer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser18.05.2018Den nye forskningsrapporten «Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser» fra IRIS og Fafo konkluderer at det er blitt et mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og byggenæringen.SocietyRead more
NY BROSJYRE NY BROSJYRE
NY BROSJYRE 02.05.2018Digitalisering i petroleumsnæringen - Utfordringer i en brytningstid, sett fra et HMS perspektiv. Brosjyren er basert på rapporten «Digitalisering i petroleumsnæringen: Trender, kunnskap og forslag til tiltak», utarbeidet av IRIS på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil). SocietyRead more
Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kulturNy bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur16.03.2018Boken presenterer et bredt spekter av perspektiver på samtidens diskusjoner om kunst, kultur og kvalitet. SocietyRead more
Ny rapport: Om HMS-effekter av digitaliseringNy rapport: Om HMS-effekter av digitalisering
Ny rapport: Om HMS-effekter av digitalisering05.03.2018På oppdrag fra Petroleumstilsynet har IRIS kartlagt utviklingstrender innen digitalisering, konsekvenser for HMS og arbeidsorganisering. Målet med kartleggingen er å anbefale tiltak for næringen og Ptil.SocietyRead more
UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET
UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET 27.02.2018Ny bokutgivelse: Historien om konsernet Lyse sin innovasjonskraft og regionale betydning er ført i pennen av Martin Gjelsvik, forsker i IRIS.SocietyRead more
Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringenLokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen
Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen21.02.2018De har sine motforestillinger mot oppdrettsnæringen men de mener ikke at næringen må vekk.SocietyRead more
Foten innanfor? - Evaluering av Kulturrådets aspirantordningFoten innanfor? - Evaluering av Kulturrådets aspirantordning
Foten innanfor? - Evaluering av Kulturrådets aspirantordning15.02.2018Dei fleste aspirantane har hatt godt fagleg og/eller nettverksrelatert utbyte av Kulturrådets aspirantordning. Høgst sannsynleg har dei styrka sine sjansar og sin posisjon i kultursektoren.SocietyRead more
Disputas Disputas
Disputas 26.01.2018Forsker Kari Einarsen disputerte for doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, torsdag 8.februar.SocietyRead more
Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 201716.01.2018Validé vant forsknings- og nyskapingsprisen for 2017. Prisen ble delt ut av Fylkesvaraordfører Marianne Chesak på Solamøtet 15.januar 2018.SocietyRead more
 Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg
Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg20.11.2017Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Analysen skal være ferdig i mars 2018 og utføres på oppdrag fra Stavanger Kommune.SocietyRead more
Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder 10.11.2017Arbeidsmarkedet i Rogaland: det trenges et stort løft for å øke antallet lærlingeplasser, for å unngå at fylket reduserer tilbudet av yrkesfag som etterspørres av næringslivet.SocietyRead more
Myten om polske arbeidstakereMyten om polske arbeidstakere
Myten om polske arbeidstakere08.08.2017Norske og Polske forskere oppfordrer arbeidsgivere til å slå hull på myten om at enkelte grupper arbeidstakere bare ønsker å jobbe.SocietyRead more
Regionalt forskingsfond gir midler til økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentlig sektorRegionalt forskingsfond gir midler til økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentlig sektor
Regionalt forskingsfond gir midler til økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentlig sektor31.05.2017Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet gir til sammen 26,7 mill. kroner til ti nye forskingsprosjekt i næringsliv og kommunal sektor i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Tre prosjektsøknader utarbeidet av IRIS ble tildelt midler fra fondet.SocietyRead more
Ledelse i flerkulturelle skolerLedelse i flerkulturelle skoler
Ledelse i flerkulturelle skoler24.05.2017Boka «Ledelse i og av flerkulturelle skoler», skrevet av seniorforsker Gunn Vedøy, kommer for salg 26.mai 2017. Utgiver: UniversitetsforlagetSocietyRead more
Ny utgave av «Politikkens allmenngjøring»Ny utgave av «Politikkens allmenngjøring»
Ny utgave av «Politikkens allmenngjøring»19.05.2017Utgave 3 av boken "Politikkens allmenngjøring" er oppdatert og supplert med en rekke nye opplysninger om utviklingen i norsk politikk. Boken gir en sammenfattende fremstilling av viktige sider ved politikkens organisering og virkemåte. Forfatter er Hilmar RommetvedtSocietyRead more
Sikkerhetskulturen i kraftnæringenSikkerhetskulturen i kraftnæringen
Sikkerhetskulturen i kraftnæringen11.05.2017Kraftnæringen står foran en periode med betydelig økt vedlikehold og byggeaktivitet. Nå har de satt seg mål om økt fokus på HMS. Med god hjelp fra forskere har de utarbeidet eget opplæringsverktøy.SocietyRead more
10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer
10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer04.05.2017Forskningsrådet oppsummerer storsatsingen på forskningsprogrammet VRI og ansatte ved IRIS/UiS deler sine erfaringer med forskningsprosjekter i VRI på eget arrangement i Folkets Hus, Stavanger 4.mai.SocietyRead more
De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.
De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.04.04.2017Hva er utfordringene og hva er gode grep for å hindre frafall i videregående skole?SocietyRead more
Bedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godtBedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godt
Bedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godt23.03.2017IRIS og SNF har i samarbeid foretatt en studie av strategien «Bolig for velferd» (BfV) som ble vedtatt av fem departementer våren 2014. Tverretatlig samordning knyttet til BfV, samt intern samordning i Husbanken ble analysert i denne studien. SocietyRead more
Frafall i skolen er et gjenstridig problemFrafall i skolen er et gjenstridig problem
Frafall i skolen er et gjenstridig problem21.03.2017Unge som faller ut av videregående opplæring har større sjanse for å bli avhengig av offentlige støtteordninger enn de som fullfører. Haram kommune så tidlig behovet for å få etater og aktører til å arbeide enhetlig og har i flere år jobbet systematisk med å utvikle en arbeids- og ledelsesform som skal sikre barn og unge tidlig, rett og koordinert hjelp .SocietyRead more
Arbeidsinnvandring til VestlandetArbeidsinnvandring til Vestlandet
Arbeidsinnvandring til Vestlandet28.02.2017Rapporten «Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling» presenteres for Vestlandsrådet 28. februar 2017. Vestlandet er i dag arbeidsinnvandrerregionen i Norge, og arbeidsinnvandrerne utgjør en viktig og mobil arbeidskraftressurs. SocietyRead more
Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?
Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?24.02.2017Oppdrettsnæringen er en omstridt næring. Nå vil IRIS finne ut hva de som lever med oppdrettsnæringen i nabolaget synes. Innbyggerne i et lokalsamfunn ble invitert til folkemøte, med løfte om at alle fremmøtte skulle få si sin mening om næringen.SocietyRead more
Suzanne Merkus disputerer for doktorgrad Suzanne Merkus disputerer for doktorgrad
Suzanne Merkus disputerer for doktorgrad 23.02.2017Suzanne Merkus disputerer for doktorgrad ved Vrije University i Nederland. 24.februar 2017. Tema: «Recovery from extended day and night schedules”. SocietyRead more
Norges forskningsråd har evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutteneNorges forskningsråd har evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene
Norges forskningsråd har evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene17.02.2017Evalueringen slår fast at institutter som IRIS Samfunnsforskning har en viktig rolle i det regionale og nasjonale kunnskapssystemet. SocietyRead more
Lanserer ny versjon av KonfliktogrammetLanserer ny versjon av Konfliktogrammet
Lanserer ny versjon av Konfliktogrammet31.01.2017Forskningsleder Kåre Hansen har tidligere ledet et forskningsprosjekt om konflikter. På bakgrunn av intervjuer i 15 norske virksomheter ble verktøyet Konfliktogrammet til. Sammen med Idébanken har han nå oppdatert verktøyet til en versjon 2.0.SocietyRead more
Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2016Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2016
Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 201611.01.2017Øglænd System Group vant forsknings- og nyskapingsprisen 2016. De fikk 100.000 kroner og er også Rogalands kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris. Prisen ble delt ut av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal på Solamøtet 9.januar.SocietyRead more
Ulik oljevirkelighetUlik oljevirkelighet
Ulik oljevirkelighet19.12.2016Ansatte «i oljå» føler at deres store bidrag til fellesskapet ignoreres og at den politiske eliten vil næringen til livs. SocietyRead more
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregionerDrivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner10.11.2016Hvorfor har norske små og mellomstore byregioner hatt så ulik vekst i befolkning, sysselsetting og verdiskaping i perioden etter århundreskiftet? SocietyRead more
«IRIS-rapporten» presentert på årskonferansen til Greater Stavanger«IRIS-rapporten» presentert på årskonferansen til Greater Stavanger
«IRIS-rapporten» presentert på årskonferansen til Greater Stavanger09.11.2016"Vekstnæringer og hvordan skape nye arbeidsplasser" var tema for den 9. årskonferansen, som ble arrangert 9. november på Clarion Hotel Air på Sola. SocietyRead more
Velferdsteknologi – mer enn bare teknologiVelferdsteknologi – mer enn bare teknologi
Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi08.11.2016En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer m.m. har gjort det tvingende nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og omsorgssektoren. Empatisk omsorg og teknologi må kombineres når det utvikles nye produkter og velferdstjenester.SocietyRead more
30 000 færre jobber på to år30 000 færre jobber på to år
30 000 færre jobber på to år28.10.2016I fjor var det fall i sysselsettingen i tilnærmet alle næringer i landet med olje og gass som kjernevirksomhet. SocietyRead more
Innovasjon gjennom andres blikkInnovasjon gjennom andres blikk
Innovasjon gjennom andres blikk03.10.2016Ligger mulighetene for innovasjon i å se verden gjennom andres briller? Ja, mener seniorforsker Kristiane Lindland ved IRIS Samfunnsforskning. SocietyRead more
Forskningsdagene 2016: Vær bevisst på distansetypene!Forskningsdagene 2016: Vær bevisst på distansetypene!
Forskningsdagene 2016: Vær bevisst på distansetypene!29.09.2016Vellykket samarbeid på tvers mellom virksomheter kan være krevende. Klar bevissthet om mangfoldet og kompleksiteten i organisatoriske grenser er nøkkelen, hevder IRIS-forskerne Kåre Hansen og Leif Jarle Gressgård.SocietyRead more
«Ikke en bonde å miste» «Ikke en bonde å miste»
«Ikke en bonde å miste» 25.08.2016Lansering av popularisert forskningsrapportSocietyRead more
Norge bør ikke slutte seg til EUs finanstilsynNorge bør ikke slutte seg til EUs finanstilsyn
Norge bør ikke slutte seg til EUs finanstilsyn09.06.2016Behold norsk tilsyn med finansnæringen, sier forskningsleder Martin Gjelsvik. Bygg heller et regelverk som primært sikrer kundenes interesser, og som kunder og offentlighet får tillit til.SocietyRead more
Politikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og SkottlandPolitikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og Skottland
Politikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og Skottland06.06.2016Hvordan fremme økt utbygging av vindkraft og hvordan oppnå bred aksept for utbyggingen? Dette er tema når Janne Thygesen disputerer for doktorgraden ved UiS, 17. juni 2016.SocietyRead more
Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionenUtfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen
Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen23.05.2016Oljekrisa får Vestlandet og Stavanger til å blø. Forskere skal nå plastre såret. Men politikere og næringsliv vil helst ha en heiagjeng. Vår forskning kan ikke alltid bidra til det, sier Rune D.Fitjar ved UiS.SocietyRead more
Godt sikkerhetsklima i kraftnæringenGodt sikkerhetsklima i kraftnæringen
Godt sikkerhetsklima i kraftnæringen18.05.2016En ny rapport fra IRIS Samfunnsforskning viser at sikkerhetsklimaet i norske kraftselskaper oppleves som bedre enn snittet i tilsvarende virksomheter i Norden. SocietyRead more
22 000 nye oljejobber innen 202022 000 nye oljejobber innen 2020
22 000 nye oljejobber innen 202016.03.2016Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien viser prognosene i analysen IRIS har utarbeidet for Norsk Olje og Gass.SocietyRead more
ROGALAND - en region i omstillingROGALAND - en region i omstilling
ROGALAND - en region i omstilling25.02.2016Vil Stavanger-regionen og Forus være attraktiv også i fremtiden? Senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS skal forske på omstillingsutfordringene i regionen, med særlig vekt på Forus. SocietyRead more
Hva har oljen gjort med oss? Hva har oljen gjort med oss?
Hva har oljen gjort med oss? 22.01.2016«Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring» er tittelen på ny bok, som lanseres på KÅKÅ (Sting Nere) i Stavanger, 27.januar 2016. SocietyRead more
Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2015Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2015
Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 201512.01.2016Forsknings- og nyskapingsprisen for 2015 er tildelt et av Nord-Europas største og mest moderne gartnerier, Miljøgartneriet AS SocietyRead more
Slik rangerer de hverandre sosialt i StavangerSlik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger
Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger06.12.2015Etter 40 år med velstandsvekst og høy sosial mobilitet i Stavanger kan det være god grunn til å spørre hvordan folk vurderer hverandres plass i samfunnshierarkiet. Det har IRIS-forsker Merete Jonvik gjort i doktorgradsavhandlingen sin, som hun forsvarer tirsdag 8. desember ved Universitetet i Stavanger. SocietyRead more
KommunereformenKommunereformen
Kommunereformen03.11.2015Som et ledd i Fylkesmannen sitt informasjons- og motivasjonsarbeid knyttet til Regjeringens kommunereform inviterte Fylkesmannen i Rogaland politikere og kommunetilsatte til konferanse. Einar Leknes, Direktør, IRIS Samfunnsforskning deltok på konferansen med foredraget "Geografi, samhørighet og kommunegrenser".SocietyRead more
Den nasjonale forskerskolen PROFRES inviterer til symposium Den nasjonale forskerskolen PROFRES inviterer til symposium
Den nasjonale forskerskolen PROFRES inviterer til symposium 26.08.2015Den nasjonale forskerskolen PROFRES inviterer til symposium Mandag 5.oktober 2015, ved Universitetet i Agder. Tema: Brukerstemmen i forskning og utvikling av profesjonell praksisSocietyRead more
Kommunevalget er ingen riksgallupKommunevalget er ingen riksgallup
Kommunevalget er ingen riksgallup26.06.2015Politikere og kommentatorer gir rett som det er uttrykk for at de oppfatter kommunevalget som en stor rikspolitisk gallup .SocietyRead more
velgerne vil ha strengt jordvernvelgerne vil ha strengt jordvern
velgerne vil ha strengt jordvern04.06.2015Hilmar Rommetvedt fra IRIS Samfunnsforskning oppsummerte undersøkelse om landbrukspolitikken på et seminar hos NILF i mai. Han har spesielt merket seg svarene fra de som stemte på Frp ved forrige valg. SocietyRead more
DISPUTASDISPUTAS
DISPUTAS28.05.2015Marianne N. Solbakk disputerte for PhD-grad i statsvitenskap, fredag 29.mai 2015. Tema: «Har organisasjonene i den offentlige sektor et omdømme som alle andre?» SocietyRead more
Rune Dahl Fitjar får innvilget fire millioner kroner til innovasjonsforskningRune Dahl Fitjar får innvilget fire millioner kroner til innovasjonsforskning
Rune Dahl Fitjar får innvilget fire millioner kroner til innovasjonsforskning04.05.2015Universitetet i Stavanger (UiS) har i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS). Programmet har sin oppstart i 2015.SocietyRead more
Forskningsrådets hovedstyre har oppnevnt nye divisjonsstyrer Forskningsrådets hovedstyre har oppnevnt nye divisjonsstyrer
Forskningsrådets hovedstyre har oppnevnt nye divisjonsstyrer 27.04.2015Hilmar Rommetvedt, forskningsleder i IRIS, er oppnevnt som medlem i Divisjonsstyret for Vitenskap.SocietyRead more
Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringerKirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer
Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer17.04.2015Kirken står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å utvikle en organisering som ivaretar kirkens nye rolle som herre i eget hus. SocietyRead more
Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?
Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?18.03.2015Viktige spørsmål om Statoils størrelse og makt kan hemme sikkerheten på sokkelen har ikke blitt stilt.SocietyRead more
70 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet er knyttet til eksportvirksomhet70 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet er knyttet til eksportvirksomhet
70 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet er knyttet til eksportvirksomhet09.03.2015Den oppdaterte rapporten «Industribyggerne» viser at en langt større andel av de ansatte i virksomheter innen oljenæringen nå jobber eksportrettet, ca. 70 000 av de som jobber i leverandørindustrien er knyttet til eksport virksomhet.SocietyRead more
Avdekker svikt i internasjonalt demokratiAvdekker svikt i internasjonalt demokrati
Avdekker svikt i internasjonalt demokrati23.01.2015Verdens fattige, som blir hardest rammet av klimaendringene, blir ikke godt nok representert i internasjonale fora. Demokratiet svikter, sier IRIS-forsker Andreas Nordang Uhre.SocietyRead more
Frå tronge til travle tiderFrå tronge til travle tider
Frå tronge til travle tider14.01.2015Forteljingar om smalhans, sild og poteter og appelsinar som kom til byen med båten til jul, vert stadig fjernare. Andre generasjonsforteljingar vil etter kvart ta over.SocietyRead more
Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2014 er tildelt  Zaptec ASRogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2014 er tildelt  Zaptec AS
Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2014 er tildelt Zaptec AS13.01.2015Prisen ble utdelt på Solakonferansen ved Sola Strandhotel, mandag 12. januar 2015SocietyRead more
Kompetansedelingspris til IRIS SamfunnsforskningKompetansedelingspris til IRIS Samfunnsforskning
Kompetansedelingspris til IRIS Samfunnsforskning11.12.2014Prisen ble delt ut under Næringsforeningens julemøte i Rogaland Teater av fjorårets vinner, Inger Tone Ødegård.SocietyRead more
Velkommen til NEON 2014Velkommen til NEON 2014
Velkommen til NEON 201418.11.2014Hvert år arrangeres Nettverkskonferansen for organisasjonsforskere i Norge (NEON). I år finner den sted i Rogaland ved Universitetet i Stavanger. SocietyRead more
Kronikk i VG om lobbymaktens grenserKronikk i VG om lobbymaktens grenser
Kronikk i VG om lobbymaktens grenser12.11.2014IRIS-forsker Hilmar Rommetvedt: Hvordan kunne det bli et nei til OL til tross for organisasjonenes, lobbyistenes og PR-ekspertenes iherdige innsats for et ja?SocietyRead more
Lyses forskningspris til Rune Dahl FitjarLyses forskningspris til Rune Dahl Fitjar
Lyses forskningspris til Rune Dahl Fitjar30.10.2014Rune Dahl Fitjar har gjennom flere år vært en produktiv forsker og vært med på å bygge opp miljøet innen innovasjonsforskning både ved IRIS og UiS.SocietyRead more
Stortinget og lobbyisteneStortinget og lobbyistene
Stortinget og lobbyistene14.10.2014BOKVERKET «Stortingets historie 1964–2014», blir i dag overrakt til Stortingets president. IRIS-forsker Hilmar Rommetvedt har skrevet kapitlet «Lobbyvirksomhet» i boken, som utgis i forbindelse med grunnlovsjubileet.SocietyRead more
Konjunkturbarometeret for Rogaland - september 2014Konjunkturbarometeret for Rogaland - september 2014
Konjunkturbarometeret for Rogaland - september 201411.09.2014Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, har sysselsettingen i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland økt med 309 personer våren 2014.SocietyRead more
Forskning med praktisk effektForskning med praktisk effekt
Forskning med praktisk effekt29.08.2014Ulykker og skader i landbruket skal, fra oktober 2014, registreres og inkluderes i bøndenes egne rapporteringer til kvalitetssystemet i landbruket (KSL)SocietyRead more
Geografi og kjærlighetGeografi og kjærlighet
Geografi og kjærlighet15.08.2014Hvorfor er motstanden mot nye kommunegrenser så stor? En ny kommuneinndeling må være tilpasset de fremtidige geografiske strukturene.SocietyRead more
IRIS på verdenskongressen i statsvitenskapIRIS på verdenskongressen i statsvitenskap
IRIS på verdenskongressen i statsvitenskap11.08.2014Den 23. verdenskongressen i statsvitenskap gikk av stabelen i Montreal i Canada i tiden 19.-24. juli. SocietyRead more
Risikonivået i norsk oljevirksomhetRisikonivået i norsk oljevirksomhet
Risikonivået i norsk oljevirksomhet11.06.2014Resultater fra undersøkelsen blant arbeidstakere på norsk sokkel og på petroleumsanlegg på land, RNNP 2013, er offentliggjort i egne rapporter.SocietyRead more
NY BOKNY BOK
NY BOK16.05.2014«Hvordan har vi det i dag da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk. Er det Danmark eller Norge som har funnet formelen for å løse samordningsproblemene? SocietyRead more
Gravide fornøyd med tidlig samtaleGravide fornøyd med tidlig samtale
Gravide fornøyd med tidlig samtale15.05.2014Dette kommer frem i IRIS sin evaluering av pilotprosjektet «Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA)» som er gjennomført i flere kommuner i Rogaland.SocietyRead more
Nye hoder i dårlige tiderNye hoder i dårlige tider
Nye hoder i dårlige tider22.04.2014Norsk sokkel har relativt få arbeidstagere i aldersgruppen 32-34 år, som følge av lav rekruttering i årene med lav oljepris på slutten av 1990-tallet. Det skriver IRIS-forskerne Anne Marthe Harstad, Silje Haus-Reve og Atle Blomgren i et innlegg i DN.SocietyRead more
Seminar om kommunereformenSeminar om kommunereformen
Seminar om kommunereformen02.04.2014Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite hadde seminar innen temaet «Kommunereformen» onsdag 2.april. Einar Leknes ved IRIS Samfunnsforskning holdt foredrag om Kommunestrukturen sin betydning for utvikling av storbyer. SocietyRead more
Èn storkommune på Nord-Jæren?Èn storkommune på Nord-Jæren?
Èn storkommune på Nord-Jæren?20.02.2014– Kommunekartet er overmodent for å tegnes på nytt. Vil ikke kommunene slå seg sammen frivillig, må det tvang til, sier samfunnsforsker Einar Leknes i IRIS til NRK Rogaland.SocietyRead more
Sammen eller hver for seg?Sammen eller hver for seg?
Sammen eller hver for seg?23.01.2014Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.SocietyRead more
Ny rapport: Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold.Ny rapport: Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold.
Ny rapport: Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold.28.11.2013Rundt 2.700 bønder er årlig utsatt for alvorlige ulykker på arbeidsplassen. Landbruket er fremdeles den fastlandsnæringen som har flest dødsulykker. SocietyRead more
Olje og fisk har gjensidig nytte viser ny IRIS-rapportOlje og fisk har gjensidig nytte viser ny IRIS-rapport
Olje og fisk har gjensidig nytte viser ny IRIS-rapport22.10.2013Hva betyr sjømatnæringen og petroleumsnæringen for landet, og hvilke utfordringer finnes i sameksistensen?SocietyRead more
Ett HavEtt Hav
Ett Hav11.10.2013- muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen SocietyRead more
Stavangerbedrifter er mest nyskapende...Stavangerbedrifter er mest nyskapende...
Stavangerbedrifter er mest nyskapende...06.09.2013...og oljenæringen er i en særstilling for seg, ifølge IRIS som har intervjuet 2002 bedriftsledere. Stavanger-regionen har nå rykket fra Bergen og Trondheim og passert Oslo i andel nyskapende bedrifter.SocietyRead more
Utviklingstrekk i internasjonal handelspolitikkUtviklingstrekk i internasjonal handelspolitikk
Utviklingstrekk i internasjonal handelspolitikk29.08.2013Ny bok utgitt av Routledge I boken analyseres bl.a. handelspolitikken i EU, India, Kina, Norge og USASocietyRead more
Ny rapport levert til ArbeidsdepartementetNy rapport levert til Arbeidsdepartementet
Ny rapport levert til Arbeidsdepartementet28.08.2013Anbefaler at HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten videreføres.SocietyRead more
Nytt verktøy for konflikthåndteringNytt verktøy for konflikthåndtering
Nytt verktøy for konflikthåndtering22.08.2013IRIS og Abelia lanserer Konfliktogrammet - et verktøy for bedre konfliktforståelse. SocietyRead more
7.3 millioner til forskning om livslang læring 7.3 millioner til forskning om livslang læring
7.3 millioner til forskning om livslang læring 03.05.2013Voksnes læring blir en betydelig del av porteføljen til forskningsprogrammet Utdanning 2020SocietyRead more
Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad
Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad 12.02.2013- og norske utdanningsinstitusjoners tilbud. Næringen gjør bruk av langt flere fagkategorier enn de en normalt tenker på som «oljerelaterte». SocietyRead more
Ryktet forteller hvor du borRyktet forteller hvor du bor
Ryktet forteller hvor du bor07.02.2013Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. Hva betyr det for den enkelte leietakers integrering at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinært nabolag?SocietyRead more
IRIS skal være sekretariat for en nasjonal ekspertgruppe IRIS skal være sekretariat for en nasjonal ekspertgruppe
IRIS skal være sekretariat for en nasjonal ekspertgruppe 01.01.2013Mandatet til ekspertgruppen blir å gjennomgå dagens HMS-system innenfor petroleumsvirksomhetenSocietyRead more
Legionella bakteriene skal igjen under lupenLegionella bakteriene skal igjen under lupen
Legionella bakteriene skal igjen under lupen19.12.2012Regionale Forskningsfond Vestlandet har innvilget 3 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt på Legionella i kommunale dusjanlegg. SocietyRead more
Cooperation between researchers in IRIS, Oslo and Copenhagen: Cooperation between researchers in IRIS, Oslo and Copenhagen:
Cooperation between researchers in IRIS, Oslo and Copenhagen: 29.11.2012Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services.SocietyRead more
Evaluation of the service provided to addicts in HamarEvaluation of the service provided to addicts in Hamar
Evaluation of the service provided to addicts in Hamar21.11.2012The purpose of the evaluation was to provide a status description in connection with the new health care plan in the municipality.SocietyRead more
Regional innovation in a global economy  Open seminar December 11th 2012Regional innovation in a global economy  Open seminar December 11th 2012
Regional innovation in a global economy Open seminar December 11th 201219.11.2012Centre for Innovation Research invite you to an open seminar "Regional innovation in a global economy" at the University of StavangerSocietyRead more
What a world do we encounter, and what will it be like to live, work and grow up in the South and West of Norway in 2029?What a world do we encounter, and what will it be like to live, work and grow up in the South and West of Norway in 2029?
What a world do we encounter, and what will it be like to live, work and grow up in the South and West of Norway in 2029?08.11.2012"Interest in the scenarios for the four city regions has been impeccable," says Martin Gjelsvik, who headed the project. SocietyRead more
Forholdet mellom stat og kommune er alltid i bevegelseForholdet mellom stat og kommune er alltid i bevegelse
Forholdet mellom stat og kommune er alltid i bevegelse01.11.2012Mandag 29. oktober samlet KS rundt 60 personer i Oslo for å debattere relasjonen mellom stat og kommune. Til grunn for debatten la KS fram to nye rapporter, en av dem fra IRIS-forsker Ann Karin Holmen (bildet).SocietyRead more
Norwegian municipal enterprises financed by Ministry of Local Government and Regional DevelopmentNorwegian municipal enterprises financed by Ministry of Local Government and Regional Development
Norwegian municipal enterprises financed by Ministry of Local Government and Regional Development27.08.2012A new report for a project focusing on the balance between political control and enterprise autonomy by examining the municipal enterprise modelSocietyRead more
Rune Fitjar wins Stavanger Forum's Research Communication AwardRune Fitjar wins Stavanger Forum's Research Communication Award
Rune Fitjar wins Stavanger Forum's Research Communication Award23.08.2012Rune Fitjar of IRIS was presented with Stavanger Forum’s Research Communication Award for 2011 at the start of the University of Stavanger’s new semester.SocietyRead more