Risikonivå norsk petroleumsvirKsomhet 2017-2018

 


Petroleumstilsynet 19. april 2018. Ønsker du å lese mer klikk her.