NORCE_Logo_Skjerm_Original
Picture2

Risikonivå norsk petroleumsvirKsomhet 2019

 

Bruk nummeret fra side 2 i papirskjemaet for å komme inn i nettskjemaet /
Use the code from page 2 in the paper questionnaire to enter the web questionnaire
 
Knapp1
offshoreskjema%20bilde
Knapp2
landskjema%20bilde