4juni kollasj v7


Takk til alle som deltok på nettverksamlingen!

07.06.2016

Takk til alle dere som deltok - både ungdommer og inspiratorer - for en kjekk samling!

Første del av programmet gikk ut på å bli litt bedre kjent, tørre å sleppe seg løs og tenke kreativt og fritt. Sesjonen het "Icebreaking", og har sto tørris i fokus. Det er utrolig mye gøy man kan gjøre med tørris :)
Neste bolk på programmet, "Å tenke utfor boksen - hva driver oss", handlet om inspirasjon. Fire ulike inspiratorer stilte opp, og hadde 15 minutter til rådighet. Først ut var Arnstein Torsvoll (Creobox) som pratet om viktigheten av å nettopp tenke utfor boksen. Neste var IRIS og UNGLYs egen Ida Holth Mathisen som tok for seg viktigheten av å tenke igjennom hvilke valg man tar og hvorfor. Inger Hanne Vikshaaland (Engage//Innovate) ga oss deretter en reise gjennom motstanden nye produkter og tjenester har møtt opp gjennom historien. "Dinosaurene" vil alltid yte motstand mot nye ideer, men de gode ideene vil vinne frem til slutt. Fredrik B. Aarrestad avsluttet med å ta oss med på hans ferd til USA for å lære mer om romfart, og hvordan han har tatt med seg mange spennende tanker hjem til Norge for å ta dette videre, blandt annet ved programmet "Think Outside The Planet" og Spaceport Norway. Avslutningsvis fikk vi se en inspirerende video som viser den enorme innsatsen og viljen som ligger bak SpaceX's vellykkede teknologi som gjør det mulig å  lande en rakett etter oppskytning.
Etter pizza og mingletorg, var det klart for "Det starter med et spørsmål..." Hvordan gå man frem fra idè til konkret?
Først ut var William T. Middelthon, som fortalte om sitt forskningsarbeid om venteroms-kultur, som har bragt ham til topp tre i den nasjonale forskningskonkurransen "Holbergprisen i skolen". Deretter fortalte Vibecke Lykke Olsen oss mer Ungt Entreprenørskap, og hvor mye positiv læring og erfaring som følger med det å starte egen ungdomsbedrift.
Terje Hetland ga oss til slutt ett strålende eksempel på hva en ungdomsbedrift kan være og hva man kan få til om man virkelig ønsker det.
Siste post på programmet var brainstorming med åpent tema, hvor hver gruppe kom frem til vidt forskjellige men veldig spennende prosjekt/kosept-ideer.
Vi takker all som kom, og kommer tilbake med dato for høstens arrangement så snart vi har denne på plass.
UNGLY - workshop for ungdom fredag 30. september
Les mer

Takk til alle som deltok på nettverksamlingen!
Les mer

Nettverksamling 4. juni på IRIS!
Les mer

Go to news archive